اموزش گرامر انگلیسی از پایه تا پیشرفته

در انگلیسی مثلی معروف وجود دارد. شاید شنیده باشید که می گویند “Use it or lose it.” . این بدان معناست که اگر در انجام کاری خوب هستید برای حفظ قابلیت خود باید همیشه از آن استفاده کنید. از توانایی های بدنی تا ذهنی، شامل زبان دومی که آموخته اید، اگر استفاده از آن ها …

ادامه مطلب