برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

کلمات ربط انگلیسی برای مثال زدن و تاکید

اگر مقاله ی اول ما درباره ی کلمات ربط در انگلیسی را خوانده باشید، با تعریف اینگونه کلمات که در انگلیسی به آن ها “Connectors” گفته می شود آشنا شده اید. همچنین می دانید که استفاده از این کلمات تاثیر بسزایی در بالا بردن کیفیت گویش و نوشتار انگلیسی شما دارند. در مقاله ی مذکور به کلمات ربطی که برای افزودن توضیح بیشتر استفاده می شوند آشنا شدید. در این مقاله به معرفی دو دسته ی دیگر از کلمات ربط انگلیسی برای مثال زدن و تاکید خواهیم پرداخت.

 

کلمات ربط انگلیسی برای مثال زدن

همانطور که در تمامی مقالات ما به دفعات دیده اید، گوینده برای موضوعی که عنوان می کند در موارد بسیاری نیاز به مثال زدن دارد. ما این کار را برای کمک کردن به مخاطب برای درک کامل آن چه می گوییم انجام می دهیم. در فارسی کلماتی مانند “مثلا” – “مانند” – “به عنوان مثال” و … برای افزودن مثال به جمله ای که ابتدا می گوییم اضافه می شوند. در این بخش از مقاله به معرفی موارد پرکاربرد برای این منظور در انگلیسی می پردازیم.

  • برای شنیدن تلفظ و معنای کلمات و عبارات می توانید از مترجم گوگل استفاده کنید.

For instance – For example

این دو عبارت پرکاربرد ترین و شایع ترین موارد برای افزودن مثال در گفتار و نوشتار انگلیسی هستند. در هر دو گویش رسمی و غیر رسمی استفاده می شوند و تقریبا همه جا و از زبان همه آن ها را می شنوید. در نظر داشته باشید که بعد از این عبارات جمله ای برای مثال زدن در ارتباط با جمله ی قبلی گفته گفته می شود. به عنوان مثال :

English is one of the most-spoken languages in the world. For example, there are over 1.27 billion English speakers as of 2019.

Learning grammar is hard sometimes. For instance, I spent four hours trying to learn how to use the conditional.

پیشوند زبان انگلیسی

Such as – Like

این دو کلمه به وفور در نوشتار و گفتار انگلیسی استفاده می شوند. رسمی بودن آن ها در حد متوسط است و بر خلاف موارد قبلی می توانید برای لیست کردن اشیا نیز از آن ها استفاده کنید. مانند :

My mother loves Italian food, like pizza, pasta and ravioli.

If you learn a new language, there are many career options open to you, such as teaching, journalism, advertising and so on.

 

As an example

این عبارت شباهت بسیاری با “For example” دارد. اما در نوشتار بیشتر با آن برخورد دارید. مثلا :

He’s a dangerous criminal. As an example, he killed six women before being tracked down by the police.

جملات کاربردی مکالمات انگلیسی

کلمات ربط انگلیسی برای افزودن تاکید

وقتی درباره ی موضوعی با دیگران درحال بحث و گفتگو هستید، به دفعات پیش می آید که می خواهید بر قسمتی از جملات خود یا مثالی که می زنید تاکید بیشتری داشته باشید و به نوعی نیاز به جلب توجه و تمرکز مخاطب خود نسبت به آن بخش خاص دارید. کلمات ربط انگلیسی که برای اسن منظور استفاده می کنید در این بخش از مقاله معرفی می شوند.

 

Most Importantly

این عبارت بیشتر در نوشتار و متون رسمی استفاده می شود و خصوصا در مقالات و گزارش ها زیاد با آن برخورد خواهید داشت. هرچند ممکن است در مکالمات روزمره نیز گاها از آن استفاده کنید یا آن را از دیگران بشنوید. به عنوان مثال :

When writing an essay, you have to be organized. Most importantly, you have to be clear about what you want to say.

Most importantly, without sunlight, there would be no life on this planet.

 

Especially

این کلمه با معنای “مخصوصا” در گفتار و نوشتار رسمی و غیر رسمی به وفور استفاده می شود. مانند :

Leila needs some new paints, especially for her hand-drawn comics.

I love listening to music, especially modern orchestrations!

اصطلاحات انگلیسی

Most Notably

این Connector انگلیسی، بیشتر در نوشتار رسمی کاربرد دارد. مانند جملات زیر :

Thomas Edison is credited with many discoveries, most notably with the invention of the light bulb.

Mark Twain is a famous writer, most notably for his book “Adventures of Huckleberry Finn.”

 

Of particular significance

می توان گفت که این عبارت فقط در نوشتار رسمی و در مقالات و گزارشات استفاده می شود. احتمال شنیدن آن در مکالمات روزمره بسیار پایین است، اما نه به آن معنا که نباید از آن استفاده کنید. فقط ممکن است کمی باعث تعجب مخاطب انگلیسی زبان شوید!

Of particular significance is his work on child psychology.

Anna’s trading skills are of particular significance.

 

علاوه بر این عبارات و کلمات ربط انگلیسی برای مثال زدن و تاکید در مقالاتی دیگر به معرفی دسته های دیگری از کلمات ربط خواهیم پرداخت. در این بین از تمرین و استفاده از مواردی که یاد گرفته اید غافل نشوید!