برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

کلمات ربط انگلیسی برای مثال زدن و تاکید

اگر مقاله قبلی ما درباره ی کلمات ربط در انگلیسی را خوانده باشید، با اهمیت استفاده از این کلمات و عبارات در نوشتار و گفتار آشنا شده اید. همچنین یک دسته از آن ها برای “توضیح علت” به شما معرفی شدند. اما همانطور که گفته شد تعداد زیادی از این کلمات وجود دارند و ما با دسته بندی آن ها جذب مطلب را برای شما ساده کرده ایم. در این مقاله به معرفی کلمات ربط انگلیسی برای مثال زدن و تاکید و بیان یک حقیقت می پردازیم.

 

کلمات ربط انگلیسی برای مثال زدن و تاکید

در گفتار و نوشتار موقعیت های بسیاری پیش می آید که برای اثبات آنچه گفته اید یا برای کمک به مخاطب برای درک بهتر آنچه می گویید نیاز به مثال زدن دارید. کلمات و عبارات ربط متنوعی برای این منظور وجود دارند و در این بخش از مقاله به آن ها می پردازیم.

 

For Instance For Example

این دو عبارت با معنای “به عنوان مثال” در گفتار و نوشتار رسمی و غیر رسمی استفاده می شوند و احتمالا پرکاربردترین در نوع خود هستند. مانند :

English is one of the most-spoken languages in the world. For example, there are over 1.27 billion English speakers as of 2019.

 

Such as Like

این موارد به معنای “مانند…” در گفتار و نوشتار استفاده می شوند و بر خلاف موارد قبلی، این خاصیت را دارند که می توانید پس از آن ها یک لیست ارائه کنید. به عنوان مثال :

If you learn English, there are many career options open to you, such as teaching, journalism, advertising and so on.

As an example

این عبارت کاملا مشابه با For Example است. اما بیشتر در نوشتار استفاده می شود. مانند :

He’s a dangerous criminal. As an example, he killed six women before being tracked down by the police.

 

کلمات و عبارات ربط برای بیان یک حقیقت یا نظر

در مواقعی که درباره موضوعی کاملا مطمئن هستیم یا می خواهیم اطلاعات مهمی را با کسی در میان بگذاریم از این نوع کلمات و عبارات ربط استفاده می کنیم. بدین ترتیب این را واضح می کنیم که در حال بیان یک حقیقت یا نظر خود هستیم.

Actually

این کلمه بسیار زیاد در انگلیسی استفاده می شود. شما می توانید آن را در ابتدا، وسط یا انتهای جملات استفاده کنید.. همچنین در گفتار و نوشتار رسمی و غیر رسمی استفاده از این کلمه بسیار رایج است. مانند :

Actually, I think learning English was one of the best decisions I’ve ever made.

Using English connectors isn’t new. Actually, it’s more common than you think.

 

As a matter of fact

از این عبارت در گفتار و نوشتار برای اثبات آنچه گفته اید استفاده می شود. به این صورت که جمله ای گفته می شود و جمله ای دیگر به عنوان مدرکی برای اثبات آن با این عبارت شروع می شود. مانند :

Spanish is one of the most commonly spoken languages in the United States. As a matter of fact, there are 53 million speakers!

 

In fact

این عبارت در گفتار و نوشتار رسمی و غیر رسمی استفاده می شود. معمولا آن را بعد از بیان عقیده ی خود و یا برای گفتن جمله ای در حمایت از آن استفاده می کنید. مانند :

We haven’t had any success using this method in the past. In fact, I don’t think it’ll work this time either.

I love chocolate chip cookies. In fact, I make them every day.

 

کلمات و عبارات ربط برای تاکید بیشتر

گاهی اوقات و در حال بیان یک موضوع، نیاز داریم که بر بخش خاصی از آن چه گفته ایم تاکید بیشتری داشته باشیم. یا اینکه بر اهمیت یک علت را در ارتباط با آنچه می خواهیم بگوییم تاکید بیشتری ایجاد کنیم. در اینگونه موارد از کلمات و عبارات زیر استفاه می کنیم :

Most Importantly

این عبارت را بیشتر در نوشتار رسمی می بینید. هرچند در گفتار روزمره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

Most importantly, without sunlight, there would be no life on this planet.

When writing an essay, you have to be organized. Most importantly, you have to be clear about what you want to say.

 

Especially

این کلمه همه جا استفاده می شود. البته با توجه به شباهت زیاد، آن را با Specially  اشتباه نگیرید.

Leila needs some new paints, especially for her hand-drawn comics.

I love listening to music, especially rock and roll!

 

Most Notably

این عبارت ربط بیشتر در موقعیت های رسمی استفاده می شود.

Thomas Edison is credited with many discoveries, most notably with the invention of the light bulb.

Mark Twain is a famous writer, most notably for his book “Adventures of Huckleberry Finn.”

 

Of particular significance

این عبارت ربط را فقط در نوشتار رسمی پیدا می کنید.

Of particular significance is his work on child psychology.

Anna’s baking skills are of particular significance.

 

این موارد را تمرین کنید و با جمله سازی در استفاده از آن ها به مهارت کافی برسید. موارد بسیار دیگری از کلمات ربط در انگلیسی وجود دارند که در مقالاتی دیگر به آن ها خواهیم پرداخت.