برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

اصطلاحات انگلیسی برای بیان عقیده

همگی ما در مکالمات روزمره با بحث هایی در محیط های کاری یا دوستانه مواجه می شویم. گاهی اوقات فقط شنونده هستیم و گاهی اوقات به میل خودمان یا به درخواست دیگران در بحث شرکت می کنیم. نحوه ورود به بحث هرچه که باشد، شما می بایست با یک جمله بندی در ساختار صحیح نظر و عقیده خود در باره آن موضوع را بگویید. البته به شکلی که دیگران هم منظور شما را درک کنند. در این مقاله به بررسی اصطلاحات انگلیسی برای بیان عقیده می پردازیم.

بیان عقیده در زبان

اینکه شما درباره ی یک موضوع، یک خبر، یا هر چیزی چه فکر می کنید و چه احساسی دارید نظر و عقیده  شما درباره ی آن است. ما همیشه در حال ابراز عقیده خود هستیم. اما وقتی از ما خواسته شود که نظر خود را درباه موضوعی خاص، ان هم به زبانی غیر مادری بگوییم شرایط کمی دشوار می شود. به جملات زیر توجه کنید :
I really hate the weather. It’s too hot and too humid.

I didn’t like the last Spiderman movie. What about you?

They usually serve tea, but I prefer coffee.

در تمام این جملات یک نکته مشترک وجود دارد. “اول شخص مفرد” در حال بیان نظر و عقیده خود درباره ی موضوعی خاص است. در ادامه با اصطلاحات انگلیسی برای بیان عقیده و ساختار مناسب جملات برای این منظور آشنا می شویم.

چگونگی بیان عقیده در زبان انگلیسی

یک نظر یا عقیده معمولا سه قسمت دارد :

 • یک عبارت آغازین که مشخص می کند که آنچه در ادامه می آید نظر شماست.
 • یک یا چند دلیل که بیانگر چرایی نظر شما هستند.
 • یک نتیجه گیری که بحث را به پایان می رساند. البته این قسمت می تواند سوالی برای پرسیدن نظر شخص مقابل نیز باشد.

به عنوان مثال جملات زیر که ممکن است نظر شما درباره ی آب و هوا در تابستان باشد را مرور کنید :
I really hate summer weather. – عبارت آغازین

It’s too hot and humid in my city. – دلیل اول

It makes me feel tired and exhausted. – دلیل دوم

So I don’t look forward to summer. – نتیجه گیری

تمام این جملات می توانند پاسخ شما باشند وقتی که یک دوست به شما می گوید :

Summer is my favorite season. What about you?

در ادامه ی صحبت درباره ی اصطلاحات انگلیسی برای بیان عقیده به بیان نکاتی برای ایجاد ساختار بهتر در جملات می پردازیم.

اصطلاحات انگلیسی در بیان نظر

اصطلاحات انگلیسی برای بیان نظر و عقیده شخصی

برای بیان چیزی که نظر و عقیده ی شخص شماست از اصطلاحات انگلیسی زیر در ابتدای جملات آغازین استفاده کنید :

 • In my opinion – به نظر من…
 • I think – من فکر می کنم که …
 • I feel like – من احساس می کنم که…
 • I believe – من معتقدم که…
 • In my experience – طبق تجربه ی من ….
 • What I mean is – منظور من این است که….

اصطلاحات انگلیسی برای بیان نظر و عقیده عمومی

در مواردی که آنچه که بعنوان نظر و عقیده مطرح می شود بین ما و افراد دیگری مشترک است، معمولا از ضمائر و افعال بصورت سوم شخص استفاده می شود. این اصطلاحات انگلیسی برای بیان عقیده در این موارد کاربردی هستند :

 • It seems like – به نظر می آید که…
 • Everyone agrees that – همه موافق هستند که…
 • Some (people/kids/doctors,….) think – برخی (پزشکان/کودکان/…) فکر می کنند که…
 • Many Believe – افراد بسیاری معتقدند که …
 • Everybody knows – هر کسی می داند که …

بیان نظر در انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی برای موافقت با نظر دیگران

وقتی بحث در باره ی نظر و عقیده باشد، همواره نظر های موافق و مخالف وجود خواهند داشت. برای اعلام موافقت خود با نظر شخص مقابل از این اصطلاحات انگلیسی برای بیان عقیده استفاده کنید :

 • Yes, definitely!
 • I feel the same way.
 • I agree with you.
 • That’s a very valid point.
 • I think what you said is true.
 • You are right.

اصطلاحات انگلیسی برای مخالفت با نظر دیگران

اگر قصد تبدیل یک بحث به یک جدال را ندارید، بهتر است هنگام اعلام مخالفت خود با نظر شخص مقابل در بکار بردن کلمات حساس باشید. مودب بودن و حفظ آرامش در بحث ضمن اعلام نظر مخالف یک هنر است. برای این منظور می توانید از چنین اصطلاحات انگلیسی استفاده کنید :

 • I see your point, but…
 • That’s a valid point, but…
 • But what/how about…
 • No offence but…
 • With all due respect,…
 • I understand, but I personally think/feel …

همانطور که می بینید، اصطلاحات انگلیسی برای بیان عقیده مانند هر زبان دیگری دارای ادبیات خاص خود و البته ساختاری هستند که رعایت آن ها از فنون سخنوری می باشد. شما می توانید با ساخت دیالوگ هایی فرضی نظر خود درباره موضوعات مختلف را بنویسید تا هنگام شرکت در یک بحث آمادگی بیشتری برای خوب صحبت کردن داشته باشید.