برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

نحوه موافقت کردن و مخالفت کردن در انگلیسی

زندگی روزمره همواره شامل انجام مکالماتی با دیگران است. بخشی از این مکالمات را می توان بصورت بحث و اظهار نظر طبقه بندی کرد. مانند زمانی که دوست شما نظرش درباره ی رنگ ایده آل برای یک ماشین را به شما می گوید. یا زمانی که شما نظرتان را درباره ی آب و هوا می گویید و یا وقتی که در جمعی درباره ی نحوه پیدایش جهان بحث می کنید! این گونه مکالمات همواره نظرهای موافق و مخالف را خواهند داشت. اگر مقاله دیگر ما درباره ی روش های ابراز عقیده در انگلیسی را خوانده باشید، با مقدمه ای در ارتباط با این موضوع آشنا شده اید. در این مقاله با جزئیات بیشتر عبارات مناسب برای نحوه موافقت کردن و مخالفت کردن در انگلیسی را بررسی می کنیم.

 

بیان موافقت کردن و مخالفت کردن در انگلیسی

هنگام شرکت کردن در یک بحث، شنیدن نظر دیگران و یا گفتن نظر خود، فارق از اینکه شما شروع کننده یا ارائه دهنده ی نظر هستید یا در موافقت و مخالفت با نظر دیگری صحبت می کنید، خوب است که نکات زیر را در نظر داشته باشید. هدف از دانستن این نکات و عباراتی که در این مقاله معرفی می شوند، حفظ ادب و روابط خوب با دیگران بدون در نظر گرفتن موافق یا مخالف بودن با نظر آن هاست.

  • ذکر کنید که آنچه می گویید نظر شماست.
    وقتی بیان نظر خود را با عبارتی مانند “به نظر من…” یا “من فکر میکنم که…” شروع کنید، بدون اینکه دیگران نظر خود را گفته باشند شما نشان داده اید که به نظر آن ها احترام می گذارید.
  • نظر دیگران را هم بپرسید.
    وقتی پس از پایان صحبت های خود با جمله ای مانند “شما چه فکر میکنید؟” یا “آیا شما هم موافق هستید؟” با مخاطب خود تعامل می کنید، ضمن حفظ ادب و نشان دادن احترام برای نظر او، آن شخص را به شرکت در بحث نیز دعوت می کنید.
  • مودب باشید!
    منظور از “مودب باشید” اولویت دادن به رعایت هر چه بیشتر ادب، خصوصا هنگام مخالفت با دیگران است. هنگام بیان عقیده خودتان اگر در ابتدا بگویید “ممکن است اشتباه بگویم اما فکر می کنم که…” به معنای رعایت حداکثری ادب و فروتنی است. و یا هنگام مخالفت با نظر دیگران اگر بگویید “با کمال احترام من اینطور فکر نمی کنم” ادبیات شما مورد پسند همگان خواهد بود.

نحوه موافقت کردن در انگلیسی

Absolutely Definitely of Course!

این سه کلمه بیانگر مهر تایید تمام و کمال شما با آنچه گفته شده است می باشد. همچنین می توانید از اینها برای دادن یک پاسخ مثبت قوی به یک درخواست استفاده کنید. و در کاربردی دیگر، اگر سوالی از شما پرسیده شود، در تایید جمله ای که در سوال وجود دارد یا به عبارتی پاسخ  مثبت دادن به آن می توانید از این سه کلمه استفاده کنید.

 

I also think so.
این جمله با معنای “من هم همینطور فکر میکنم” را می توانید در تایید جمله ای که شخص مقابل در بیان نظر خود گفته است استفاده کنید.

 

I agree with you a hundred percent.
I agree with you entirely.

جمله ای دیگر برای بیان موافقت کامل با نظر دیگران.

You can say that again.

That’s so true!

I was just going to say that!

You have a point there.

I have no objections.

این جملات همگی برای اعلام موافقت با نظر شخص مقابل مناسب هستند.

نحوه مخالفت کردن در انگلیسی

همانطور که تا اینجا متوجه شده اید، موافقت کردن و مخالفت کردن در انگلیسی یک اصل مهم و کلی دارد. این اصل چیزی نیست جز رعایت ادب. هنگام اعلام مخالفت با نظر دیگران این اصل اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این بخش از مقاله با جملاتی برای این منظور آشنا می شوید.

I beg to differ.

این جمله شاید مودبانه ترین و رسمی ترین نوع اعلام مخالفت باشد. به عنوان مثال :

>Chocolate cake is the best cake.

>>I beg to differ. While chocolate cake is good, coconut cake is the best, in my opinion.

No way!

عبارتی غیر رسمی برای اعلام مخالفت با آنچه شنیده اید. معمولا در صدای گوینده هنگام گفتن این عبارت نوعی از تعجب و شگفت زدگی شنیده می شود.

I think there’s a better explanation.

این جمله معمولا برای اعلام مخالفت با نتیجه گیری شخص مقابل از صحبت های خود استفاده می شود.

Yes, but

از این ترکیب وقتی استفاده می کنید که مثلا با کلیت یا منطق حاکم بر گفته های شخص مقابل موافق هستید ولی با نتیجه گیری او مخالف هستید.

To be honest, I don’t agree with that.

That’s not always true.

That’s not entirely true.

As a matter of fact, I don’t think that’s correct.

You can’t be serious!

حالا با دانستن این عبارات و جملات، خود را در موقعیت هایی فرضی برای اعلام موافقت یا مخالفت با نظر دیگران قرار دهید. حتی می توانید سناریوهایی را بنویسید که شخص اول نظر خود را درباره موضوعی اعلام می کند و شخص دوم موافقت یا مخالفت خود را با آن ابراز می دارد. مانند همیشه، تسلط نیازمند تمرین بیشتر است.