برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

زمان حال در زبان انگلیسی

زمان افعال که در اصطلاح گرامری به آن “tense” می گویند، به شنونده کمک می کند که زمان وقوع فعل را تشخیص دهد. وقتی به انگلیسی صحبت می کنیم، مانند هر زبان دیگری به این مهم احتیاج داریم که افعال را در زمانی که اتفاق افتاده اند صرف کنیم. زمان های افعال در گرامر به سه دسته ی کلی گذشته، حال و آینده تقسیم می شوند . ما در این مقاله به بررسی اجمالی زمان حال در زبان انگلیسی می پردازیم.

 

زمان حال در زبان انگلیسی و انواع آن

زمان حال برای صحبت کردن درباره ی اعمالی که در حال حاضر اتفاق می افتند یا بر زمان حال تاثیر گذار هستند استفاده می شود. در این مقاله و با بررسی اصولی زمان حال در زبان انگلیسی تسلط بیشتری بر نحوه ی استفاده از آن پیدا خواهید کرد. افعال در زمان حال به سه فرم Simple, Continuous, perfect صرف می شوند.

 • فرم Simple برای صحبت کردن درباره ی اعمال عمومی یا تکرار شده
 • فرم Continuous برای اعمال در حال انجام شدن
 • فرم Perfect برای اعمالی که انجام آن ها تمام شده است.

در این مقاله بیشتر بر دو نوع اول تاکید خواهیم داشت. چراکه استفاده از آن ها به مراتب بیشتر است و تسلط بر نحوه ی بکارگیری آن ها اهمیت فراوانی دارد.

 

ساختار “Simple Present”

برای ساخت جمله در زمان حال ساده از این فرم ها استفاده می کنید :

 • شکل ساده ی فعل بدون تغییر + I/We/They
 • شکل ساده ی فعل بعلاوه ی یک s در انتهای آن + He/She/It

 

ساختار Continuous Present

برای ساخت جمله در زمان حال استمراری از این فرم ها استفاده می کنید :

 • شکل ساده ی فعل بعلاوه ی ing در انتهای آن + am + I
 • شکل ساده ی فعل بعلاوه ی ing در انتهای آن + is + He/She/It
 • شکل ساده ی فعل بعلاوه ی ing در انتهای آن + are + We/You/They

البته در نظر داشته باشید که مطابق روال معمول زبان انگلیسی استثنائاتی نیز وجود دارند. افعال غیر معمولی وجود دارند که به شکل خاص خودشان صرف می شوند. اما فعلا تمرکز خود را بر انواع معمولی که از قواعد کلی پیروی می کنند قرار دهید.

 

توضیح زمان در زمان حال

همانطور که می توانید حدس بزنید، سه فرم موجود برای زمان حال درباره ی این کلیت که فعل در زمان حال اتفاق می افتد صحبت می کنند. اما در موارد بسیاری ما نیاز داریم که اطلاعات دقیق تری درباره ی زمان وقوع فعل به مخاطب بدهیم. به عنوان مثال می خواهیم بگوییم که :

 • انجام فعل چقدر طول کشیده است یا چه مدت در جریان است : How Long
  به عنوان مثال : All day, For hours, Since this morning
 • انجام فعل هر چند وقت یکبار تکرار می شود : How often
  به عنوان مثال : Never, Always, Constantly
 • انجام فعل در چه زمانی رخ می دهد : When
  به عنوان مثال : Today, Last year, at 6 in the evening

 

آنچه با استفاده از زمان حال بیان می کنید.

شما می توانید با جمله بندی خود و افزودن یا حذف توضیحات به یک فعل حالت عمومی یا خاص بدهید. به این معنا که وقتی می گویید :

I will eat fish today at 5:00.

درباره ی یک عمل خاص در زمان مشخص صحبت می کنید.

اما وقتی می گویید : I eat fish.

بصورت عمومی می گویید که شما ماهی می خورید. شما لزوما در حال انجام این فعل نیستید و به نوعی می گویید که ماهی یکی از غذاهایی است که شما می خورید.

همچنین با استفاده از فرم حال ساده برای افعال می توانید نظر و اعتقاد خود درباره ی چیزی را بیان کنید. هرچند که آن نظر موافقی در جمع نداشته نباشد. مثلا : Fried fish smells delicious.

 

کاربرد دیگر فرم افعال در زمان حال بیان تناوب زمانی انجام افعال است. همانطور که گفته شد، با استفاده از کلماتی مانند Always, never,… به مخاطب حالات عادت گونه ی یک فعل را منتقل می کنید. مانند :

I play the piano before bed, almost every night.

I always wake up early.

I often eat cheese and bread for breakfast.

 

همچنین با استفاده از فرم حال استمراری می توانید آنچه را که الان در حال وقوع است به مخاطب بگویید. وقتی که افعال را با افزودن ing به فرم حال استمراری تبدیل می کنید، می گویید که آن فعل در خال حاضر توسط شما یا دیگران در حال انجام است.

I’m still waiting for my  brother to come home.

I am drinking tea and listening to my favorite music.

 

و برای اتمام این نگاه اجمالی بر زمان حال در زبان انگلیسی، یک کاربرد دیگر آن را نیز مرور می کنیم. گاها جمله ای که شما در زمان حال می گویید، توضیح دهنده ی اتفاقی است که در آینده می افتد. اینگونه توضیح رویدادهای زمان بندی شده با استفاده از زمان حال نیز یکی ار کاربرد های رایج آن است. مانند :

She arrives here tomorrow at 4:00.

The plane takes off 2 hours from now.