برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

کلمات ربط در انگلیسی

ممکن است متنی را به انگلیسی نوشته باشد و درحالی که تمام پاراگراف ها درباره ی یک موضوع صحبت می کنند احساس کنید که پیوستگی کافی در متن شما وجود ندارد. همچنین شاید متنی را نوشته باشید و تمام قوانین گرامری را رعایت کرده باشید، با وجود اینکه استاد شما نمره ی پایینی به آن داده است. یکی از دلایل شایع برای چنین مواردی استفاده ی نادرست یا عدم استفاده از کلمات ربط است که در این پاراگراف “bold” شده اند. در این مقاله به معرفی و توضیح درباره ی کلمات ربط در انگلیسی می پردازیم.

 

معرفی کلمات ربط در انگلیسی

کلمات ربط یا اتصال که به آنها “connectors” گفته می شود نقشی بسیار مهم در جمله بندی و بیان شما ایفا می کنند. اینها کلمات و عباراتی کوچک هستند که به ما کمک می کنند تا جملات و پاراگراف ها را به هم ربط دهید. تا قبل از خواندن این مقاله نیز احتمالا از تعداد زیادی از این کلمات در متن ها و گفتار خود استفاده کرده اید. اما ممکن است توجه کافی به نقش و عملکرد آن ها نکرده باشید. کلماتی مانند :

Because – For Instance – Despite – actually – whereas

کلمات و عباراتی که برای ایجاد ارتباط و اتصال در متون استفاده می شوند را می توان بر حسب کارایی به دسته هایی تقسیم کرد. با توجه به اینکه داشتن دسته بندی در ارتباط با موضوعی که در حال یادگیری آن هستید همواره مفید است، ما نیز این کلمات ربط در انگلیسی را به دسته هایی تقسیم بندی کرده ایم. برای شروع بحث با یکی از این دسته بندی ها آشنا می شویم.

کلمات و عباراتی که برای توضیح بیشتر استفاده می شوند

در خیلی از مکالمات روزمره و در نوشتار نیاز داریم تا چیزی را به مخاطب توضیح دهیم. این موقعیت ها معمولا به این شکل هستند که جمله ای را می گویید و برای واضح تر گفتن منظور خود جمله یا جملاتی دیگر را پس از آن بیان می کنید. این کار با استفاده از کلمات ربط در انگلیسی ساده تر می شود. همچنین گفتار یا متن شما ظاهر بهتری پیدا خواهد کرد. برای آموزش جملات پرسشی انگلیسی حتما با مریت همراه شوید.

Because

این کلمه به معنای “برای اینکه” و “به این علت که” و … در هر دو گفتار و نوشتار رسمی و غیر رسمی استفاده می شود. این شاید پرکاربرد ترین مورد از کلمات ربط در انگلیسی است. تقریبا در تمام مواردی که قصد دارید علت چیزی را توضیح دهید این کلمه به کمک شما می آید. مانند :

Sara was late for school because her car ran out of gas.

I’m hungry because I didn’t eat launch.

 

Due to

این عبارت کاربردی مشابه Because دارد. اما بیشتر در نوشتار رسمی استفاده می شود و محل استفاده از آن بیشتر در ابتدای جمله است. مانند :

Due to John’s sickness, he missed three weeks of work.

Due to our budget, we can’t go on vacation this month.

As a result

این عبارت برای بیان اینکه “چه چیزی باعث چیز دیگری شد” در گفتار و نوشتار رسمی و غیر رسمی کاربرد دارد. مانند :

As a result of her bad behavior, she wasn’t allowed to go to the party.

We didn’t sell many products last month. As a result, our profit was less than normal.

کلمات پرسشی یا استهفامی

Therefore

این کلمه به معنای “بنابراین” بیشتر در نوشتار و بیشتر در حالت رسمی کاربرد دارد. در اکثر موارد از این کلمه در ابتدای پاراگراف یا جمله ی جدید استفاده می شود تا نتیجه و اثر آنچه قبلا گفته شده عنوان شود. مانند:

Apples are red and bananas are yellow. Therefore, they aren’t the same.

Julia tries a new recipe every day. Therefore, she’s had lots of practice cooking.

 

Thus

این کلمه از لحاظ شرایط استفاده مانند Therefore است و بیشتر بار معنایی “لذا” را دارد. مانند :

Learning a new language takes time. Thus, you have to be consistent.

Bob was extremely good at baseball in high school. Thus, he continued to play in college.

Consequently

این کلمه از ریشه ی “consequence” می آید و در محتوای رسمی استفاده ی بیشتری دارد. با توجه به بار معنایی کلمه ی ریشه که “عواقب” است، از آن بیشتر برای بیان علت نتیجه ای بد استفاده می شود. مانند :

Tom didn’t study for his exam. Consequently, he received a bad grade.

Sara has only cooked once in her life. Consequently, she’s very bad at it.

همانطور که می بینید، کلمات ربط در انگلیسی به گفتار و نوشتار شما سر و سامان می دهند. در هریک از مثال های بالا با حذف کلمه یا عبارت ربط می توانید ببینید که پیوستگی متن از بین می رود. در مقالات دیگری به معرفی تعداد بیشتری از کلمات ربط در انگلیسی خواهیم پرداخت.