برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

تفاوت Do و Make در زبان انگلیسی

هیچ زبانی در دنیا بر پایه یک یافته ی علمی یا قوانین مطلق بوجود نیامده است. زبان ها در واقع قرارداد هایی بین افراد جامعه برای برقراری ارتباط می باشند. حتی زبان های برنامه نویسی کامپیوتر نیز در طول زمان تغییر می کنند. به همین دلیل است که وقتی یک زبان خارجی یاد می گیرید، هر چقدر هم که در آن پیشرفت کنید گاها به مواردی برخورد می کنید که برای شما نا آشنا هستند یا با آنچه آموخته اید تضاد دارند. افعال “Do” و “Make” به دلیل تفاوت ها و مشابهت هایی که در انگلیسی و دیگر زبان ها دارند مسبب موارد گیج کننده مختلفی می شوند. در این مقاله به بررسی تفاوت Do و Make در زبان انگلیسی می پردازیم. برای آشنایی با بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی مطالب مریت را دنبال نمایید.

 

در زبان های اسپانیایی و ایتالیایی “یک کلمه” در برگیرنده معنای Do و Make است.در مقابل در زبان فارسی کلمات زیادی این دو معنا را منتقل می کنند. بنابراین شما به عنوان یک فارسی زبان به نوعی، و شخص دیگری به عنوان یک ایتالیایی زبان به نوعی دیگر می تواند در انتخاب بین “Do” و “Make” دچار مشکل شود.

این دو کلمه همچنین به علت عدم وجود قانونی استاندارد که موارد استفاده ی هر دو را به روشنی و کامل توضیح دهد می توانند مشکل ساز باشند. در واقع برای هر کدام تعریفی کلی از معنا و مفهومی که در بر می گیرند وجود دارد و این تمام اطلاعاتی است که برای تشخیص گزینه ی مناسب در دست دارید. و صد البته موارد متناقضی هم وجود دارند که با آن تعاریف کلی همخوانی ندارند.

ما در این مقاله تلاش می کنیم که با ارائه تعریف صحیح و ذکر مثال های کافی شما را با تفاوت Do و Make در زبان انگلیسی آشنا کنیم.

بیان عقیده در زبان

چه زمانی از Make استفاده می کنیم؟

معنا و مفهوم :  فعل “Make” بیانگر “فعل بوجود آوردن”  و “ساختن” و یا “تولیدکردن” است. به همین دلیل، بدیهیست که وقتی از آن اسفاده می کنید باید حد اقل یکی از مفاهیم بالا در کار باشد. به عنوان مثال برای آشپزی یا پخت و پز فعل “Make” انتخابی صحیح است. مانند :

I’m going to make some breakfast.
What is mom making for dinner?
My sister made a chocolate cake last night.

فعل “Make” در معنای “ساختن” و “بوجود آوردن”  می تواند مفاهیم دیگری را نیز در بر گیرد. بعضی اوقات برای ساختن و بوجود آوردن یک شیئ فیزیکی و گاهی برای یک ماهیت غیر فیزیکی مانند “نقشه” و “قانون” استفاده می شود.

The government needs to make new laws to protect the homeless.
He’s been making leather shoes for over 30 years.
You need to make a decision about which route you want to take.

پیشوند زبان انگلیسی

چه زمانی از Do استفاده می کنیم؟

معنا و مفهوم : فعل “Do” نسبت به “Make” فعال تر است و بطور کلی می توان گفت که یک عمل را بیان می کند. به عنوان مثال :

I try to do some exercise everyday.
John is going to do some gardening this weekend.
We all did a lot of work yesterday.

همچنین می توانید از “Do” برای بیان پرسش درباره ی فعالیت های روزمره استفاده کنید. مانند :

What did you do today?

فعل “Do” همچنین به وفور در ترکیب با کلماتی مانند Something, Nothing, Anything برای صحبت کردن بصورت کلی درباره ی اعمال استفاده می شود. مانند :

He didn’t do anything to help. I’m disappointed.
I did nothing all week.
I do everything in my power to help you with this problem.
Maybe next time, we can do something different.

یک مورد خاص که باید در نظر داشته باشید استفاده از “Do” در سوال زیر است :
? What do you do

این سوال بسیار پرکاربرد است و شاید بیشترین استفاده ی تکراری از Do باشد. معنای آن را با “چکار می کنی؟” یا “در حال انجام چه کاری هستید؟” اشتباه نگیرید. سوال “?What are you doing” این دو معنا را منتقل می کند. سوال مورد بحث ما درباره ی حرفه و شغل شخص مقابل است. مانند اینکه بپرسیم :

What do you do for work?
What is your profession?
What is your job?

تفاوت Do و Make در زبان انگلیسی

در پایان این مقاله درباره ی تفاوت Do و Make در زبان انگلیسی به ذکر مواردی از اشتباهات رایج در بکار بردن این دو فعل می پردازیم.

Incorrect: make exercise
Correct: do exercise, or simply, exercise

Incorrect: make a favor
Correct: do a favor

Incorrect: do an effort
Correct: make an effort

Incorrect: make one’s homework
Correct: do one’s homework

Incorrect: make exams
Correct: take exams

Incorrect: make a travel
Correct: go on a holiday/trip

Incorrect: take a decision
Correct: make a decision

Incorrect: make a party
Correct: have a party